Etimologia Vortaro 1 - 5
  
Etimologia Vortaro de Esperanto de Ebbe Vilborg aperis en kvin volumoj. Se vi mendas por samtempa livero la kvinvolumojn, ni donos al vi rabaton je 191,25 SEK. Anstataŭ 140+140+140+140+205=765, vi pagos nur 573,75 SEK plus sendkostojn.
  Se vi loĝas ekster EU, vi rajtas krom tio forkalkuli 6% de tiu prezo (ĉar vi ne bezonas pagi la svedan varimposton), do la kvin volumoj kostos al vi entute nur 541,25 SEK (60,14 EUR).
  La libroj en la pakaĵo estas:

Etimologia Vortaro de Esperanto 1
Etimologia Vortaro de Esperanto 2
Etimologia Vortaro de Esperanto 3
Etimologia Vortaro de Esperanto 4
Etimologia Vortaro de Esperanto 5

Klaku al la respektiva titolo por mallonga prezento.


Franko Luin / 4 septembro 2001
Siv Sjögren / 25 novembro 2005