STUDIER VINTERN–VÅREN 2021

I vår bokcirkel läser vi tillsammans Sesdek ok – Sten Johanssons senaste bok. Följande datum har vi internetträffar och pratar om boken.

Söndag 31 januari kl. 17.

Söndag 28 februari kl. 17.

Söndag 28 mars kl. 17.

Söndag 25 april kl. 17.

Söndag 30 maj kl. 17.

Översättningscirkeln Stilettkäppen   Vår översättning av S.A. Duses "Stilettkäppen" (som lär vara den första svenska detektivromanen) går vidare i höst. För den som inte varit med tidigare: man behöver skaffa boken, via Bokbörsen (internet) eller på annat vis. Folke Wedlin leder kursen via epost, och det går till så, att var och en får ett lagom långt textavsnitt (kan variera från 3 rader till en halv sida, beroende hur driven/kunnig man är). Denna text översätts till esperanto, och översättningen skickas till Folke via eposten senast ett givet datum. När datum har passerat, rättar Folke avsnitten och ger kommentarer. Därefter delas nya avsnitt ut. Nya deltagare anmäler sig via epost: gbg@esperanto.se. Kostnad: endast för boken.

Esperantolördagar   Vi hoppas kunna återuppta våra Esperantolördagar till hösten, vi återkommer med information.

Andra tips

Självstudier
Tips och handledning av Lars Forsman.
Lära sig på egen hand via internet, t.ex. Lernu, Kurso de Esperanto eller Esperanto på 12 dagar. Om du kan engelska finns Duolingo.
Läroböcker kan beställas från esperantoförlaget Eldona.
Se fler tips på Svenska Esperantoförbundets informationssida.

Bild ur youtube-filmen

YouTube-filmen Esperanto mångfaldigar orden är en kort introduktion till esperantos grammatik.

Esperanto-Gården
Esperantorörelsen har en kursgård i Lesjöfors, som även är ett vandrarhem, öppen året runt. Veckokurser anordnas åtminstone varje sommar.