STUDIER HÖSTEN 2020

Esperantolördagar   Vi vet inte än om vi kan återuppta våra Esperantolördagar till hösten, men vi återkommer så snart vi vet mer. "Esperantolördag" är samlingsnamnet för två olika avgiftsfria arrangemang, båda öppna för allmänheten. Esperantolördagen infaller normalt (fast inte nu under corona-restriktionerna) första helgfria lördagen i varje månad kl. 10:30–12 och 12–14. Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan på Redbergsskolan, Örngatan 6. Hållplats: Redbergsplatsen.

Den första avdelningen är ett kulturarrangemang kl. 10:30–12, då vi har föreläsningar och liknande. Vi börjar med kaffe/te.

Mellan kl. 12 och 14 har vi folkbildningsverksamhet där man kan börja lära sig esperanto, eller fortsätta att utveckla sina esperantofärdigheter i en fortsättningsgrupp eller i gruppen för konversation.

Ingen kostnad, förutom ev. läroböcker och lexikon, som man vill behålla. Ta med vad du vill äta under pausen. Vi bjuder på kaffe och te. Anmälan till gbg@esperanto.se.

Esperantolördagar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolans logga

Andra tips

Självstudier
Tips och handledning av Lars Forsman.
Lära sig på egen hand via internet, t.ex. Lernu, Kurso de Esperanto eller Esperanto på 12 dagar. Om du kan engelska finns Duolingo.
Läroböcker kan beställas från esperantoförlaget Eldona.
Se fler tips på Svenska Esperantoförbundets informationssida.

Bild ur youtube-filmen

YouTube-filmen Esperanto mångfaldigar orden är en kort introduktion till esperantos grammatik.

Esperanto-Gården
Esperantorörelsen har en kursgård i Lesjöfors, som även är ett vandrarhem, öppen året runt. Veckokurser anordnas åtminstone varje sommar.